Inhoud:


1. Wat is cyberpesten
- Het verschil tussen pesten en plagen
- Oorzaken van pesten
- Cyberpesten, het nieuwe pesten
- Vergelijking met het gewone pesten
- Wist u dat

2. Hoe is cyberpesten ontstaan?
- Opkomst van het internet
- Gebruik nieuwe technologie├źn
- Schaduwzijde van moderne communicatie

3. Hoe wordt er gecyberpest?
- Hoe wordt uw kind gepest?

4. Door wie wordt er gecyberpest?
- Cyberpesten, wie doet dat nou eigenlijk?
- Maar waarom dan?
- Hormonen
- Meisjes cyberpesten meer

5. Cyberpesten voorkomen of stoppen
- Actie ondernemen tegen de dader(s)
- Begeleiding geven aan uw kind

6. Gevolgen van cyberpesten
- Uw kind in de toekomst
- Verschil tussen jongens en meisjes
- Van gepest worden tot zelfmoord
- Goede raad
Onderwerp: Cyberpesten

Onze wiki: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyberpesten

Doel:
Wat moet je lezer weten?

Wat cyberpesten inhoudt, hoe dit gebeurt en hoe hij het kan signaleren
Wat moet je lezer kunnen?
Signaleren van cyberpesten en weten wat te doen als uw zoon of dochter hier mee te maken heeft.
Wat moet je lezer vinden?
Hij hoeft geen mening te vormen, het gaat hierbij om informeren
Wat moet je lezer doen?
Signaleren van cyberpesten en hier op reageren.

Doelgroep:
Wie is je doelgroep? Ouders met kinderen tussen de 12-16 jaar
Specifiek genoeg? Ja
Is de doelgroep te benaderen? Ja, bijvoorbeeld door brieven van school en via ouder-tijdschriften.

Invalshoek:
Vanuit welke hoek bekijk je je onderwerp?
Wat u als ouder kunt om cyberpesten van uw dochter/zoon te signaleren
Welk aspect ervan ga je belichten? De gevolgen van cyberpesten voor de jeugd
Formuleer een open (hoofd)vraag

Wat zijn de gevolgen van cyberpesten op de jeugd?
Boodschap: Cyberpesten heeft meer gevolgen dan men denkt
Is antwoord op de hoofdvraag
Deelvragen formulieren
- Wat is Cyberpesten?
- Hoe is cyberpesten ontstaan?
- Hoe wordt er gecyberpest?
- Door wie wordt er gecyberpest?
- Hoe kunt u cyberpesten signaleren?


Maatschappelijke relevantie:
Omschrijf de maatschappelijke relevantie van je onderwerp
Cyberpesten is zeer maatschappelijk relevant. Op dit moment heeft ruim 90% van de Nederlanders de beschikking over breedbandinternet. Hierdoor neemt het cyberpesten toe omdat steeds meer kinderen toegang krijgen tot verschillenden mediums om andere kinderen te bereiken. Ook is het nog steeds lastig voor volwassenen om het cyberpesten te signaleren.